Brendovi proizvođača originalnih tonera (HP, Canon, Samsung i drugi) su vlasništvo tih kompanija.
Navedene oznake se koriste samo kao sredstvo kojim se kupac upućuje u namjenu naših proizvoda.